องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมหารือระหว่างกรมท่าอากาศยานกับจังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมหารือระหว่างกรมท่าอากาศยานกับจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. นายสยาม ปรีชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมหารือระหว่างกรมท่าอากาศยานกับจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน