ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563