องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย/รักษาความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย/รักษาความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นางธนพรรธน์ สุขตัว หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย/รักษาความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปัว หมู่ที่ 2 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา และนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในภารกิจครั้งต่อไป โดยมี พันเอกโรมรัน ชูก้าน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นประธานการประชุม