ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ

วันพุธ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายสยาม ปรีชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาพะเยา ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาสาสมัครทหารพราน วิทยา ปวงงาม เป็นกรณีพิเศษ ณ ฌาปนสถานหมู่บ้านบ้านบัว อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีพล.ต. สมจริง กอรี ผบ.มทบ. 34 เป็นประธาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปิดโครงการจัดงานประเพณีสักการะเจ้าพ่อคำปวน ประจำปี 2567

วันพุธ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายจำรัส เลาสัตย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธาน เปิดโครงการจัดงานประเพณีสักการะเจ้าพ่อคำปวน ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานงานประเพณีสักการะเจ้าพ่อคำปวน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของตำบลหนองหล่ม และเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่สังคมต่อไป โดยมีนายนัฐนที ศรีวิราช เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาในท้องที่ ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสยาม ปรีชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2567 เพื่อปรึกษาหารือและแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีปล่อยแถวกวดล้างอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางธนพรรธน์ สุขตัว หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.พะเยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมพิธีปล่อยแถวกวดล้างอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ หลังเทศบาลเมืองพะเยา อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2567 (Phayao Maha Songkran Festival 2024) โดยมี นายภูธนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะยา สำรวจความเสียหายและให้กำลังใจ บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย จากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะยา สำรวจความเสียหายและให้กำลังใจ บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย จากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก วันที่ 9 เมษายน 2567 นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ส.อบจ.พะเยา และ รพ.สต. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้กำลังใจ บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย จากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก ใน อ. ภูซาง จ.พะเยา เพื่อวางแผนในการช่วยเหลือและเยียวยาต่อไป นอกจากนี้ยังได้มอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัยในเบื้องต้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจําปี 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจําปี 2567 วันที่ 6 เมษายน 2567 นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจําปี 2567 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมี นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปิดกิจกรรมรวมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปิดกิจกรรมรวมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ ประจำปี 2567 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา วานนี้ วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ ประจำปี 2567 โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ อสม. ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่ประชาชน ทั้งในอำเภอและต่างอำเภอ รวมถึงผลงานการพัฒนาด้านสาธารณสุข ของอสม.อำเภอแม่ใจ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานแบบไร้รอยต่ออีกด้วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2567 โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้ 1. กรม/รัฐวิสาหกิจ รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อน SDGs 2. การดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา วันที่ 4 เมษายน 2567 นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดหางบประมาณสนับสนุนให้สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา โดยมี นายฐิติวัชร์ ตันตละ ส.อบจ. อำเภอเมืองพะเยา นายธานินทร์ สักลอ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ และสมาชิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมในครั้งนี้