องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานบวงสรวงพญางำเมือง สืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2567 กองนิทรรศการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานบวงสรวงพญางำเมือง สืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2567 กองนิทรรศการ ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางกรกฏ เศียรสมาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานบวงสรวงพญางำเมือง สืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2567 กองนิทรรศการ โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้ 1. กรอบการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการออกร้านนิทรรศการ ในงานบวงสรวงพญางำเมือง สืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2567 2. จำนวนหน่วยงานที่ประสงค์จะจัดนิทรรศการ จำนวน 112 เต็นท์ โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน