องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปิดการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ขุนยมเกมส์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปิดการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ขุนยมเกมส์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วานนี้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายธวัช สุทธวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ขุนยมเกมส์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สนาม กีฬาสวนสาธารณะเวียงยา ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีในครั้งนี้