องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมสรุปการจัดเตรียมงานมหกรรมวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนโลก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมสรุปการจัดเตรียมงานมหกรรมวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนโลก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นางวิภาวรรณ บุญพวง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมประชุมสรุปการจัดเตรียมงานมหกรรมวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนโลก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567 ที่มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม