องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปิดการแข่งขันกีฬา “ขุนควรสามัคคีเกมส์” ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปิดการแข่งขันกีฬา “ขุนควรสามัคคีเกมส์” ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา”ขุนควรสามัคคีเกมส์” ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งยาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งยังให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และส่วนราชการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ร่วมกันสร้างความสมัครสมาน สามัคคีของคนในพื้นที่ตำบลขุนควรอีกด้วย โดยมีคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้