องค์การบริหารส่สนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันจังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่สนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันจังหวัดพะเยา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางปิยะฉัตร คำปันทิพย์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่สนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยา ในช่วงรับเสด็จฯ และรับผู้แทนพระองค์ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา