องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ครั้งที่ 3/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายธวัช สุทธวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม