องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมตรวจสอบความเสียหายและให้กำลังใจ ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมตรวจสอบความเสียหายและให้กำลังใจ ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย วันที่ 29 มกราคม 2567 นายธวัช สุทธวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมตรวจสอบความเสียหายและให้กำลังใจ บ้านของนางเหนียม สะสวย หมู่ที่ 6 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา และร่วมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือต่อไป ในการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น