โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” วันที่ 27 มกราคม 2567 นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานสภา อบจ.พะเยา พร้อมด้วยนายสยาม ปรีชา รองปลัดอบจ. รักษาราชการแทน ปลัดอบจ.พะเยา นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ รองปลัด อบจ.พะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และสมาชิกสภา อบจ.พะเยา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด