โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 26 มกราคม 2567 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลงิม อ.ปง จ.พะเยา นายธวัช สุทธวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย 2. เพื่อให้มีกิจกรรมนันทนาการ 3. เพื่อให้ประชาชน เกิดความรักความสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา