พิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพญางำเมือง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพญางำเมือง ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วันที่ 26 มกราคม 2567 นายสยาม ปรีชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมถวายพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พญางำเมือง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายพญางำเมือง” เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมี พล.ต.ต. กัญชล อินทราราม รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธี