องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมฟ้อนบวงสรวง พ่อขุนงำเมือง โดยมีช่างฟ้อนกว่า 3,000 ชีวิต !!! ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมฟ้อนบวงสรวง พ่อขุนงำเมือง โดยมีช่างฟ้อนกว่า 3,000 ชีวิต !!! ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา วานนี้ วันที่ 5 มีนาคม 2566 นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมฟ้อนบวงสรวง พ่อขุนงำเมือง เนื่องในงานประเพณี บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2566 ซึ่งภายในงานมีขบวนแห่เครื่องสักการะพ่อขุนงำเมือง รวมไปถึงการฟ้อนบวงสรวง พ่อขุนงำเมือง โดยมีช่างฟ้อนจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ที่ได้ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยพื้นเมืองสวยงามทำการฟ้อนบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองกว่า 3,000 ชีวิต ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา