ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา 2566 ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันที่ 6 มีนาคม 2566 นายสยาม ปรีชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 โดยมีพุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก