องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานงานพิธีหกเป็งสรงน้ำและห่มผ้าพระธาตุจอมทอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานงานพิธีหกเป็งสรงน้ำและห่มผ้าพระธาตุจอมทอง วันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายธวัช สุทธวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์ งานพิธีหกเป็งสรงน้ำและห่มผ้าพระธาตุจอมทอง ณ มณฑลพิธีโบราณสถานพระธาตุจอมทอง วัดศรีโคมคำ อารามหลวง จังหวัดพะเยา