องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมการจัดงานบวงสรวงพญางำเมือง สืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมการจัดงานบวงสรวงพญางำเมือง สืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมการจัดงานบวงสรวงพญางำเมือง สืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการเตรียมงานของแต่ละคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมภามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายภูธนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นปนะธานการประชุม