ฝั่งต้า-ไชยสถาน

ฝั่งต้า-ไชยสถาน

ฝั่งต้า หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ฝั่งต้าไชยสถาน” เนื่องจากที่ตั้งของสิ่งมหัศจรรย์นี้ตั้งอยู่ที่บ้านไชยสถาน มีลักษณะคล้ายกับแพะเมืองผี ในจังหวัดแพร่ คือ ภูเขาลูกเตี้ยๆ ได้ถูกกัดเซาะด้วยลมฝน ผ่านเวลามายาวนาน ดินก็ค่อยๆ พังทลายลงไปนั้น…

ฝายวังจัน

ฝายวังจัน

ฝายวังจันตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 ต.ขุนควร อ.ปงจ.พะเยา มีระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควรประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นฝายน้ำล้นขนาดใหญ่กั้นลำน้ำควรลำน้ำสาขาหนึ่งของแม่น้ำยมมีความยาวประมาณ 100…

โครงการหลวงปังค่า

โครงการหลวงปังค่า

บ้านปังค่า เป็นหมู่บ้านชาวเขาซึ่งประกอบด้วย เผ่าเย้าและม้ง อาชีพหลักคือ ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด กะหล่ำปลี ซึ่งนอกจากรายได้ไม่เพียงพอแล้ว ยังถางป่าเพื่อทำการเกษตร ในปี…

ภูอานม้า

ภูอานม้า

“ภูอานม้า” ชื่อนี้อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่เมื่อเดินทางมาที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริฯ บ้านหนองห้าแล้ว ถ้าท่านไม่ขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์บนยอดภูอานม้าแล้วนับว่าน่าเสียดายเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่ ที่มีความสวยงามไม่เป็นรองจากภูชี้ฟ้า และภูลังกาเลย แต่หนทางที่จะไปนั้นต้องอาศัยความอดทนกันหน่อย เพราะเป็นสถานที่…

วนอุทยานภูลังกา

วนอุทยานภูลังกา

วนอุทยานภูลังกา คือ อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของอำเภอเชียงคำ และอำเภอปง จังหวัดพะเยา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหยวนและป่าน้ำลาว และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม มีเนื้อที่ประมาณ 7,800…

บ่อสิบสอง

บ่อสิบสอง

ป่าบ่อสิบสอง บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ 16 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ตั้งอยู่ระหว่าง กิ่วห้วยเกี๋ยง กับ…