แผนพัฒนาท้องถิ่น

หมายเหตุ : เบื้องต้นตารางจะแสดงข้อมูล 100 รายการล่าสุดเท่านั้น // หากต้องการข้อมูลเพิ่ม กรุณาระบุช่วงเวลา..แล้ว คลิก ที่ปุ่ม [ แสดง ]

ตารางแสดง - แผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ประกาศ รายการ เอกสาร
2056-01-1 1/1/2599 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปิด
2056-01-1 1/1/2599 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2566-2570) เปิด
2024-03-01 1/3/2567 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 เปิด
2024-03-01 1/3/2567 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 เปิด
2024-01-15 15/1/2567 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 เปิด
2023-12-28 28/12/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2566 เปิด
2023-12-28 28/12/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2566 เปิด
2023-12-27 27/12/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 8 พ.ศ.2566 เปิด
2023-11-17 17/11/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 เปิด
2023-11-17 17/11/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2566 เปิด
2023-10-16 16/10/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ.2566 เปิด
2023-08-29 29/8/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 เปิด
2023-08-28 28/8/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ.2566 เปิด
2023-08-08 8/8/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ.2566 เปิด
2023-08-04 4/8/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 เปิด
2023-08-04 4/8/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 เปิด
2023-07-27 27/7/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 เปิด
2023-05-11 11/5/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 เปิด
2023-03-24 24/3/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 เปิด
2023-03-24 24/3/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 เปิด
2023-02-14 14/2/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 เปิด
2023-01-18 18/1/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566. เปิด
2023-01-06 6/1/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566. เปิด
2023-01-06 6/1/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 เปิด
2022-12-28 28/12/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 เปิด
2022-12-02 2/12/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 เปิด
2022-11-02 2/11/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 40 พ.ศ.2565 เปิด
2022-10-17 17/10/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 เปิด
2022-09-22 22/9/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 39 พ.ศ.2565 เปิด
2022-09-16 16/9/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 38 พ.ศ.2565 เปิด
2022-08-29 29/8/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 21 พ.ศ.2565 เปิด
2022-08-05 5/8/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565. เปิด
2022-08-05 5/8/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 เปิด
2022-08-05 5/8/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 20 พ.ศ.2565 เปิด
2022-08-05 5/8/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 เปิด
2022-06-27 27/6/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เปิด
2022-06-14 14/6/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแก้ไข ครั้งที่ 37 พ.ศ.2565 เปิด
2022-05-09 9/5/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 14 พ.ศ.2565 เปิด
2022-05-09 9/5/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 เปิด
2022-05-06 6/5/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2565 เปิด
2022-03-21 21/3/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 35 พ.ศ.2565 เปิด
2022-03-02 2/3/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 13 พ.ศ.2565 เปิด
2022-03-02 2/3/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 18 พ.ศ.2565 เปิด
2022-03-02 2/3/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ อบจ.พะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 17 พ.ศ.2565 เปิด
2022-02-15 15/2/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 34 พ.ศ.2565 เปิด
2022-01-14 14/1/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 33 เปิด
2022-01-06 6/1/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2565 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 เปิด
2021-12-24 24/12/2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 16 พ.ศ.2564 เปิด
2021-12-22 22/12/2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) อบจ.พะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 เปิด
2021-12-22 22/12/2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) อบจ.พะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12 พ.ศ.2564 เปิด
2021-12-21 21/12/2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 เปิด
2021-12-09 9/12/2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.พะเยา แก้ไขครั้งที่ 32 พ.ศ.2565 เปิด
2021-09-23 23/9/2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 31 เปิด
2021-08-06 6/8/2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 15 พ.ศ.2564 เปิด
2021-04-23 23/4/2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 14 พ.ศ.2564 เปิด
2021-04-19 19/4/2564 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 พ.ศ.2564 เปิด
2021-04-19 19/4/2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 พ.ศ.2564 เปิด
2021-03-24 24/3/2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ อบจ.พะเยา แก้ไขครั้งที่ 27 พ.ศ.2564 เปิด
2021-03-09 9/3/2564 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2564 เปิด
2021-02-25 25/2/2564 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 เปิด
2020-12-24 24/12/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2563 เปิด
2020-11-18 18/11/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2563 เปิด
2020-11-10 10/11/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2563 เปิด
2020-09-25 25/9/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2563 เปิด
2020-09-18 18/9/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2563 เปิด
2020-09-16 16/9/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2563 เปิด
2020-08-25 25/8/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 เปิด
2020-08-18 18/8/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2563 เปิด
2020-08-13 13/8/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2563 เปิด
2020-07-09 9/7/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2563 เปิด
2020-06-26 26/6/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 เปิด
2020-06-26 26/6/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 เปิด
2020-04-28 28/4/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563 เปิด
2020-04-17 17/4/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2563 เปิด
2020-04-13 13/4/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 เปิด
2020-03-17 17/3/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 เปิด
2020-03-13 13/3/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 เปิด
2020-03-10 10/3/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2563 เปิด
2020-03-02 2/3/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 เปิด
2020-02-24 24/2/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 เปิด
2020-02-15 15/2/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เปิด
2020-01-15 15/1/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เปิด
2020-01-09 9/1/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เปิด
2020-01-06 6/1/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เปิด
2020-01-06 6/1/2563 ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เปิด