องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำจักรยานมาสนับสนุน เพื่อใช้ในกิจกรรมการออกรางวัลสลากกาชาด ในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำจักรยานมาสนับสนุน เพื่อใช้ในกิจกรรมการออกรางวัลสลากกาชาด ในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี 2567 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายสยาม ปรีชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำจักรยานมาสนับสนุนเพื่อใช้ในกิจกรรมการออกรางวัลสลากกาชาด ในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี 2567 โดยจังหวัดพะเยาร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยากำหนดจัดงานบวงสรวงพญางำเมือง สืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2567 ระหว่าง วันอังคารที่ 5 – วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา