องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567 🎉 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเปิดการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน สำหรับเทศกาลงานตรุษจีน ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวรวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีด้านวัฒนธรรมสังคมระหว่างจีน-ไทย ทุกองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนโดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา