พิธีวางศิลาฤกษ์ยกเสาเอกหอเลี้ยงศาลเจ้าหลวงจุมปู

พิธีวางศิลาฤกษ์ยกเสาเอกหอเลี้ยงศาลเจ้าหลวงจุมปู วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ยกเสาเอกหอเลี้ยงศาลเจ้าหลวงจุมปู ณ ศาลเจ้าหลวงจุมปู บ้านเเฮะ หมู่ที่ 11 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีในครั้งนี้