องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสยาม ปรีชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้