องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นางธนพรรธน์ สุขตัว หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด อบจ.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้เรียบร้อย สวยงาม เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายภูธนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ