นโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ประกาศ รายการ เอกสาร
2024-03-18 18/3/2567 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปิด
2023-12-22 22/12/2566 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปิด
2023-10-02 2/10/2566 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปิด
2023-10-02 2/10/2566 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 เปิด
2023-04-18 18/4/2566 แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เปิด
2022-04-11 11/4/2565 แผนดำเนินการฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปิด
2021-11-01 1/11/2564 แผนการฝึกอบรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 เปิด
2021-02-28 28/2/2564 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เปิด
2020-09-30 30/9/2563 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 เปิด
2017-09-28 28/9/2560 ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2563 เปิด
2011-08-31 31/8/2554 กำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) เปิด
2003-08-04 4/8/2546 หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 9 เปิด