รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

หมายเหตุ : เบื้องต้นตารางจะแสดงข้อมูล 100 รายการล่าสุดเท่านั้น // หากต้องการข้อมูลเพิ่ม กรุณาระบุช่วงเวลา..แล้ว คลิก ที่ปุ่ม [ แสดง ]

ตารางแสดง - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

วันที่ประกาศ รายการ เอกสาร
2024-02-19 19/2/2567 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปิด
2022-11-28 28/11/2565 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปิด
2022-03-02 2/3/2565 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปิด
2021-03-18 18/3/2564 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปิด
2020-01-13 13/1/2563 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปิด
2018-12-01 1/12/2561 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปิด