รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

หมายเหตุ : เบื้องต้นตารางจะแสดงข้อมูล 100 รายการล่าสุดเท่านั้น // หากต้องการข้อมูลเพิ่ม กรุณาระบุช่วงเวลา..แล้ว คลิก ที่ปุ่ม [ แสดง ]

ตารางแสดง - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

วันที่ประกาศ รายการ เอกสาร
2023-04-19 19/4/2566 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ) เปิด
2022-04-18 18/4/2565 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ) เปิด
2021-05-13 13/5/2564 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ) เปิด
2020-05-12 12/5/2563 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 1 และไตรมาส 2) เปิด