รายงาน - สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1)

หมายเหตุ : เบื้องต้นตารางจะแสดงข้อมูล 100 รายการล่าสุดเท่านั้น // หากต้องการข้อมูลเพิ่ม กรุณาระบุช่วงเวลา..แล้ว คลิก ที่ปุ่ม [ แสดง ]

ตารางแสดง - สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1)

วันที่ประกาศ รายการ เอกสาร
2024-05-12 12/5/2567 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567 เปิด
2024-05-12 12/5/2567 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567 เปิด
2024-03-15 15/3/2567 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เปิด
2024-02-07 7/2/2567 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567 เปิด
2024-01-22 22/1/2567 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566 เปิด
2023-12-19 19/12/2566 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เปิด
2023-11-24 24/11/2566 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 เปิด
2023-10-10 10/10/2566 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 เปิด
2023-09-18 18/9/2566 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 เปิด
2023-08-21 21/8/2566 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เปิด
2023-07-11 11/7/2566 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 เปิด
2023-06-08 8/6/2566 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 เปิด
2023-06-08 8/6/2566 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เปิด
2023-04-20 20/4/2566 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 เปิด
2023-03-17 17/3/2566 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เปิด
2023-02-09 9/2/2566 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 เปิด
2023-01-26 26/1/2566 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 เปิด
2022-12-14 14/12/2565 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เปิด
2022-11-18 18/11/2565 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 เปิด
2022-08-07 7/8/2565 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เปิด
2022-07-09 9/7/2565 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 เปิด
2022-07-02 2/7/2565 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2565 เปิด
2022-05-05 5/5/2565 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 เปิด
2022-04-01 1/4/2565 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 เปิด
2022-03-14 14/3/2565 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เปิด
2022-02-02 2/2/2565 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 เปิด
2022-01-18 18/1/2565 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 เปิด
2021-12-07 7/12/2564 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 เปิด
2021-11-15 15/11/2564 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 เปิด
2021-10-14 14/10/2564 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 เปิด
2021-10-04 4/10/2564 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 เปิด
2021-08-04 4/8/2564 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 เปิด
2021-07-02 2/7/2564 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 เปิด
2021-07-02 2/7/2564 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 เปิด
2021-06-30 30/6/2564 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 เปิด
2021-03-31 31/3/2564 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 เปิด
2021-02-28 28/2/2564 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เปิด
2021-01-31 31/1/2564 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 เปิด
2020-12-31 31/12/2563 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 เปิด
2020-12-08 8/12/2563 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 เปิด
2020-11-24 24/11/2563 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 เปิด
2020-10-21 21/10/2563 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 เปิด
2020-09-10 10/9/2563 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 เปิด
2020-08-07 7/8/2563 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 เปิด
2020-07-14 14/7/2563 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 เปิด
2020-06-05 5/6/2563 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 เปิด
2020-05-08 8/5/2563 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 เปิด
2020-04-23 23/4/2563 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 เปิด
2020-03-05 5/3/2563 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เปิด
2020-02-03 3/2/2563 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 เปิด