รายงาน-ยอดการจัดเก็บรายได้-ประจำปีงบประมาณ

หมายเหตุ : เบื้องต้นตารางจะแสดงข้อมูล 100 รายการล่าสุดเท่านั้น // หากต้องการข้อมูลเพิ่ม กรุณาระบุช่วงเวลา..แล้ว คลิก ที่ปุ่ม [ แสดง ]

ตารางแสดง - รายงาน-ยอดการจัดเก็บรายได้-ประจำปีงบประมาณ

วันที่ประกาศ รายการ เอกสาร
2023-10-13 13/10/2566 สถิติการจัดเก็บรายได้เทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปิด
2022-09-30 30/9/2565 สถิติการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปิด
2022-03-10 10/3/2565 สถิติการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปิด
2020-10-15 15/10/2563 สถิติการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปิด
2019-10-15 15/10/2562 สถิติการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปิด
2018-10-15 15/10/2561 สถิติการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปิด
2017-10-15 15/10/2560 สถิติการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปิด