รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (การใช้จ่ายงบประมาณ)

หมายเหตุ : เบื้องต้นตารางจะแสดงข้อมูล 100 รายการล่าสุดเท่านั้น // หากต้องการข้อมูลเพิ่ม กรุณาระบุช่วงเวลา..แล้ว คลิก ที่ปุ่ม [ แสดง ]

ตารางแสดง - รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (การใช้จ่ายงบประมาณ)

วันที่ประกาศ รายการ เอกสาร
2023-07-20 20/7/2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประะจำปีงยประมาณ พ.ศ.2566(การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3) เปิด
2023-04-26 26/4/2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2) เปิด
2023-01-27 27/1/2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1) เปิด
2022-09-09 9/9/2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3) เปิด
2022-04-26 26/4/2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2) เปิด
2022-02-22 22/2/2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1) เปิด
2021-07-21 21/7/2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3) เปิด
2021-04-08 8/4/2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2) เปิด
2021-02-10 10/2/2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1) เปิด
2020-07-16 16/7/2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3) เปิด
2020-04-28 28/4/2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2) เปิด
2020-01-24 24/1/2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1) เปิด