รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำปีงบประมาณ

หมายเหตุ : เบื้องต้นตารางจะแสดงข้อมูล 100 รายการล่าสุดเท่านั้น // หากต้องการข้อมูลเพิ่ม กรุณาระบุช่วงเวลา..แล้ว คลิก ที่ปุ่ม [ แสดง ]

ตารางแสดง - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำปีงบประมาณ

วันที่ประกาศ รายการ เอกสาร
2022-06-01 1/6/2565 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 เปิด
2022-03-29 29/3/2565 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เปิด
2020-11-30 30/11/2563 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปิด
2019-11-01 1/11/2562 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปิด
2018-11-01 1/11/2561 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปิด