แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-(รายไตรมาส)

หมายเหตุ : เบื้องต้นตารางจะแสดงข้อมูล 100 รายการล่าสุดเท่านั้น // หากต้องการข้อมูลเพิ่ม กรุณาระบุช่วงเวลา..แล้ว คลิก ที่ปุ่ม [ แสดง ]

ตารางแสดง - แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-(รายไตรมาส)

วันที่ประกาศ รายการ เอกสาร
2024-07-05 5/7/2567 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2567 เปิด
2024-03-30 30/3/2567 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ เดือน เมษายน - มิถุนายน 2567 เปิด
2024-01-09 9/1/2567 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ เดือน มกราคม - มีนาคม 2567 เปิด
2023-10-17 17/10/2566 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566 เปิด
2023-07-04 4/7/2566 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงปม.พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566 เปิด
2023-04-06 6/4/2566 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2566 เปิด
2023-01-12 12/1/2566 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม- มีนาคม 2566 เปิด
2022-10-31 31/10/2565 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 เปิด
2022-08-17 17/8/2565 แผนการใช้จ่ายเงิน-งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2565 เปิด
2022-06-13 13/6/2565 แผนการใช้จ่ายเงิน-งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน-มิถุนายน 2565 เปิด
2022-01-14 14/1/2565 แผนการใช้จ่ายเงิน-งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม-มีนาคม 2565 เปิด
2021-10-18 18/10/2564 แผนการใช้จ่ายเงิน-งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 เปิด
2021-10-05 5/10/2564 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปิด
2021-03-29 29/3/2564 แผนการใช้จ่ายเงิน-งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3) เปิด
2020-12-30 30/12/2563 แผนการใช้จ่ายเงิน-งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2) เปิด
2020-10-01 1/10/2563 แผนการใช้จ่ายเงิน-งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1) เปิด
2020-09-15 15/9/2563 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปิด
2020-07-01 1/7/2563 แผนการใช้จ่ายเงิน-งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4) เปิด
2020-04-01 1/4/2563 แผนการใช้จ่ายเงิน-งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 3) เปิด
2020-01-01 1/1/2563 แผนการใช้จ่ายเงิน-งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2) เปิด
2019-10-01 1/10/2562 แผนการใช้จ่ายเงิน-งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1) เปิด
2019-09-15 15/9/2562 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปิด
2019-07-01 1/7/2562 แผนการใช้จ่ายเงิน-งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 4) เปิด
2019-04-01 1/4/2562 แผนการใช้จ่ายเงิน-งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 3) เปิด
2019-01-01 1/1/2562 แผนการใช้จ่ายเงิน-งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2) เปิด
2018-10-01 1/10/2561 แผนการใช้จ่ายเงิน-งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 1) เปิด
2018-09-15 15/9/2561 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปิด