อบจ.พะเยา ให้บริการรับเรื่อง ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ออนไลน์รูปแบบใหม่ ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.

อบจ.พะเยา ให้บริการรับเรื่อง ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ออนไลน์รูปแบบใหม่ ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.

รับแจ้งข้อมูลการทุจริต ประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา