ฝายวังจัน

4

ฝายวังจันตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 ต.ขุนควร อ.ปงจ.พะเยา มีระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควรประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นฝายน้ำล้นขนาดใหญ่กั้นลำน้ำควรลำน้ำสาขาหนึ่งของแม่น้ำยมมีความยาวประมาณ 100 เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525เพื่อผันน้ำผ่านลำเหมืองเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเขตบ้านนาอ้อม ต. ขุนควร และบ้านห้วยขุ่น ต.ควร "ฝายวังจัน" เป็นคำเรียกของคนพื้นเมืองทั่วไป ที่อยู่ในท้องที่ บ้านนาอ้อม และหมู่บ้านใกล้เคียง มีส่วนประกอบของคำ 2 พยางค์ คือ คำว่า "วัง" และ คำว่า  "จัน"        

คำว่า "วัง" ในภาษาคำเมือง หมายถึง คุ้งน้ำ หรือ แอ่งกลางลำน้ำที่มีความลึกมากกว่าพื้นที่อื่นๆ ในลำน้ำนั้นๆ           

ส่วนคำว่า "จัน" ในภาษาคำเมือง หมายถึงชันหรือ ลาดเอียงค่อนข้างสูง มีคำเมืองอีกคำคือ "จิ้ง" เช่น ฮ่อมจิ้ง หมายถึง ทางชันหรือ หนตางมันจัน ซึ่งก็มีความหมายเดียวกันกับ ทางชันในภาษาไทยกลาง

1

3

2

ฝายวังจัน จึงหมายถึง ฝายที่กั้นอยู่บริเวณวังน้ำ หรือคุ้งน้ำ ที่มีหน้าผาตรงข้างตั้งชันดังนั้น ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในตำบลขุนควร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมืองจะมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส  ในตำบลกิจกรรมแห่นางสงกรานต์แข่งเรือยาว และรำวง และกิจกรรมอีกหลายอย่างที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดขึ้นเป็นงานประจำปีก็อยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวแวะเที่ยวฝายวังจัน สำหรับพักผ่อนหย่อนใจหรือไปเล่นน้ำคลายร้อนได้ ณ ฝายวังจันบ้านนาอ้อม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222