บ่อเหมืองเชียงม่วน

บ่อเหมืองเชียงม่วน5516

      บ่อเหมืองเชียงม่วน อยู่ในความดูแลของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา บนเนื้อที่ 2,570 ไร่ ดำเนินการผลิตถ่านหินเชิงพาณิชย์นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539                ถ่านหินของเหมืองเชียงม่วนเป็นถ่านหินประเภทลิกไนต์ มีปริมาณซัลเฟอร์ต่ำ ซึ่งส่วนใหญ่จะจำหน่ายให้กับลูกค้าภายในประเทศ ทั้งในธุรกิจไฟฟ้า ซีเมนต์ และเยื่อกระดาษ ได้มีการขุดพบซากฟอสซิลภายในบริเวณเหมืองมากมายหลายชนิด ซากฟอสซิลที่พบส่วนใหญ่จะเป็นกระดูกและฟันของช้างไตรโลโฟดอน กอมโฟแทร์ ซึ่งเป็นช้างโบราณที่มี 4 งา จระเข้ ปลา อีเก้ง หมู ลิงอุรังอุตัง เต่า หอย และเมล็ดพืชโบราณ ซึ่งซากฟอสซิลเหล่านี้มีอายุในช่วงยุคไมโอซีน ตอนกลางหรือราว 13-15 ล้านปีก่อน

บ่อเหมืองเชียงม่วน5872

     บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย ส่งมอบซากดึกดำบรรพ์ หรือฟอสซิล ที่ค้นพบบริเวณเหมืองเชียงม่วน จำนวน 65 รายการ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสระ พร้อมปรับปรุง                ภูมิทัศน์แหล่งถ่านหินบ้านสระ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งก่อสร้างอาคารนิทรรศการ เปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. และศาลาชมวิว ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสระ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ป่าแขมวิทยา เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากเหมืองแร่เก่าที่หมดสัญญาสัมปทานของบริษัทเหมืองเชียงม่วนได้อย่างเต็มที่

บ่อเหมืองเชียงม่วน7429

     เมื่อปี พ.ศ. 2556 นิสิตปริญญาเอก สาขาบรรพชีวินวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ศึกษาฟอสซิลเต่าจากเหมืองเชียงม่วน พบว่าเป็นเต่าชนิดใหม่ของโลกชื่อว่า “คูโอร่า เชียงม่วนเอนซิส” หรือ “เต่าหับแห่งเหมืองเชียงม่วน” ซึ่งเป็นบรรพบุรุษเต่าหับที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเมื่อราว 12 ล้านปีก่อน

     ที่ตั้งของเหมืองเชียงม่วน จากอำเภอเชียงม่วนไปตามเส้นทางหมายเลข 1091 มุ่งหน้าอำเภอปง พอถึงทางแยกบ้านสระให้เลี้ยวไปทางซ้ายมือที่จะไปอำเภอดอกคำใต้ ตามทางหลวงหมายเลข 1251 จากทางแยกนี้ไปประมาณ 3 กิโลเมตร ทางด้านขวามือจะเป็นที่ตั้งของจุดชมวิวของเหมืองเชียงม่วน

บ่อเหมืองเชียงม่วน9803

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222