กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

แผนป้องกันการทุจริต

แสดง # 
ชื่อ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 )
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.พะเยารอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 )
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.พะเยารอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 )
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 )
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 - 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.พะเยารอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 )
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบจ.พะเยา (ปี 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222