กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

Login

ข่าวสารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ
คำสั่งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยาดำเนินการสำรวจบ้าน
ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยาประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูฯ
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
แบบคำขอปรับสภาพบ้านและหนังสือยินยอมปรับสภาพบ้านผู้พิการฯ
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยาประชุมคณะทำงานการดำเนินงานฯ
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยาดำเนินการสำรวจบ้านและมอบผ้าห่มกันหนาว
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยาดำเนินการสำรวจบ้าน
ประกาศกองทุนฟื้นฟูฯ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา อบจ.พะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222