กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

สถิติการเข้าชมอุทยานการเรียนรู้ฯ

แสดง # 
ชื่อ
สถิติการเข้าชม-อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563
สถิติการเข้าชม-อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
สถิติการเข้าชม-อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ เดือนมีนาคม 2562
สถิติการเข้าชม-อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
สถิติการเข้าชม-อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ เดือนมกราคม 2562
สถิติการเข้าชม-อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ เดือนธันวาคม 2561
สถิติการเข้าชม-อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน 2561
สถิติการเข้าชม-อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561
สถิติการเข้าชม-อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ เดือนตุลาคม 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222