Login

header-personal

ประกาศ / ข่าวสารประชาสัมพันธ์งานบุคลากร

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
17-9-61-ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ 17/09/61 206
10-8-61ประกาศกองทุนฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบบุคคลเป็นพนักงานจ้างของกองทุนฯ 10/08/61 293
7-8-61ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 06/08/61 479
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ เป็นพนักงานจ้างของกองทุนฟื้นฟูฯ 29/06/61 183
20-6-61-ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ 20/06/61 330
4 พ.ค. 61 ประกาศแก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ 03/05/61 1156
1 พ.ค. 61 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 01/05/61 531
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 07/08/60 469
รายงานการประชุม ก.จ.จ. พะเยา ครั้งที่ 4/2560 07/07/60 264
รายงานการประชุม ก.จ.จ. พะเยา ครั้งที่ 3/2560 05/06/60 234

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222