Login

header-personal

ประกาศ / ข่าวสารประชาสัมพันธ์งานบุคลากร

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศฯ เรื่อง รับโอนข้าราชการฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 22/01/62 4
17-9-61-ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ 17/09/61 388
10-8-61ประกาศกองทุนฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบบุคคลเป็นพนักงานจ้างของกองทุนฯ 10/08/61 363
7-8-61ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 06/08/61 538
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ เป็นพนักงานจ้างของกองทุนฟื้นฟูฯ 29/06/61 248
20-6-61-ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ 20/06/61 391
4 พ.ค. 61 ประกาศแก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ 03/05/61 1222
1 พ.ค. 61 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 01/05/61 625
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 07/08/60 549
รายงานการประชุม ก.จ.จ. พะเยา ครั้งที่ 4/2560 07/07/60 328

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222