Login

header-sapa

ประกาศ / รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
5 เม.ย. 60 - ประกาศสภาฯ เรื่อง ผลการเลือกรองประธานสภา อบจ. พะเยา 05/04/60 5
4 เม.ย. 60 ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ. สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 04/04/60 5
28 มี.ค. 60 - เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 28/03/60 6
28 มี.ค. 60 - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2560 28/03/60 7
21 มี.ค. 60 - ประกาศสภา ฯ เรื่อง ปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 21/03/60 23
22 ก.พ. 60 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 22/02/60 26
22 ก.พ. 60 - ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชาสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที 1 พ.ศ. 2560 และ 2561 22/02/60 31
1 ก.พ. 60 - ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 01/02/60 21
12 ม.ค. 60 - ประกาศสภาฯ เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 12/01/60 23
12 ม.ค. 60 - ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 12/01/60 26

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222