Login

ข่าวสารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม ตอน 1 12/07/60 291
ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม ตอน 2 12/07/60 22
สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 03/10/59 18
7สิงหาคม2559-ออกเสียงประชามติ 25/07/59 279
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในวันสงกรานต์ จุลศักราช ๑๓๗๘ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ปีวอก 05/04/59 215
8 มี.ค. 59 - จังหวัดพะเยาเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง-เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลัง ปี 2558/59 08/03/59 516
9 มี.ค. 59 - จังหวัดพะเยา แจ้งประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณา 08/03/59 332

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222