Login

header-info-news

          วันที่ 2 กันยายน 2560 ที่สนามแบดมินตันโรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้จัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน อบจ.พะเยา โอเพ่น ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา รวมถึงเป็นการฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

DSC 8739 resize

DSC 8762 resize

DSC 8746 resize

DSC 8810 resize

DSC 8817 resize

DSC 8866 resize

DSC 8854 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222