Login

header-info-news

          วันที่ 2 กันยายน 2560 ที่กองบังคับการกรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิราช อ.เมือง จ.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมทหารราบที่ 17  ครบรอบปีที่ 36 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, อดีตนายทหารระดับผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทหาร ตำรวจ พยาบาล เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก 

           สำหรับกรมทหาราบที่ 17 ได้จัดตั้งหน่วยครั้งแรก ซึ่งเป็นที่ตั้งชั่วคราวที่ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ. เมือง จ. ลำปาง ต่อมาได้เคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งถาวรที่ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ. เมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2524 และถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนากรมทหารราบที่ 17 สืบมาจนถึงปัจจุบัน

1

2

3

4

5

6

7

8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222