Login

header-info-news

          วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่  ร่วมประชุมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561  โดยมี นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นประธานในที่ประชุม 

1 resize

 

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222