Login

header-info-news

          วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายวรวิทย์  บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ร่วมจัดงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยาครบรอบปีที่ 40 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี 

         จังหวัดพะเยา ได้ประกาศให้เป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520 นั้น ได้มีการจัดทำบุญมาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของจังหวัดพะเยา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวพะเยา การจัดงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป เริ่มต้นด้วยการประกอบพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 40 รูป พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ส่วนพิธีบวงสรวงเทพยาดาบูชาฤกษ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาเมืองพะเยา จะประกอบพิธีพร้อมกันทั้ง 6 จุด ได้แก่ ศาลหลักเมือง ประตูชัย ประตูกลอง ประตูเหล็ก ประตูปู่ยี่ และประตูปราสาท หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการจะมีการปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดพะเยา (ต้นสารภี) การแสดงฟ้อนเล็บ การแสดงวงปาดแน การเสวนา “เหลียวหน้า แลหลัง 40 ปีจังหวัดพะเยา”

1

2

4

6

7

8

11

13

14

15

16

17

18

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222