วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเปิดโครงการ ปั่น ปลูกป่า ถวายองค์ราชัน โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด สโมสรโรตารี่พะเยา ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่กา จัดทำโครงการ ปั่น ปลูกป่า ถวายองค์ราชัน ขึ้น เพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดพะเยา และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 และเพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และชุมชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า 

          กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย ปั่นจักรยานเพื่อปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง จำนวน 1,500 ต้น ต้นกัลปฤกษ์ จำนวน 24 ต้น สองข้างทางรอบอ่างเก็บน้ำแม่นำ ระยาทาง 5 กิโลเมตร ปล่อยปลาลงอ่าง จำนวน 99,999 ตัว และมอบจักรยานให้เด็กนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร

1

2

3

4

5

6

7

8