Login

header-info-news

          วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ลานเอนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ร่วมกับ จังหวัดพะเยา โยธาธิการและผังเมืองพะเยา จัดพิธีบวงสรวงเพื่อก่อสร้างพระเมรุมาศ    งานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560 วันดังกล่าวคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธี

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222