Login

header-info-news

          วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่หอประชุมหมู่บ้านสบขาม หมู่ที่ 8 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเน็ตประชารัฐ โดยมี นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอปง เป็นประธานในพิธีเปิด  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ดำเนินการติดตั้งอินเตอ์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยีใยแก้วนำแสง ตามโครงการเน็ตประชารัฐ เปิดครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บ้านเซี๊ยะ ตำบลจน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ ทีโอที จะดำเนินการติดตั้งและส่งมอบให้แก่หมู่บ้านต่างๆ ตามระยะเวลาของเนื้องานที่กระทรวงฯ กำหนด เพื่อให้ประชาชนได้นำอินเตอร์เน็ตไปใช้งานด้านต่าง ๆ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222