Login

header-info-news

          วันที่ 19 สิงหาคม 2560 หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมวิ่งและเดินกับคณะครูดิน นายสถาวร จันทร์ผ่องศรี อดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทย ที่ได้ร่วมกันวิ่งและเดินโครงการ ก้าวทุกก้าว เหงื่อทุกหยด สู่มาตุภูมิ สร้างสนามกีฬา เพื่อมวลชน ในกิจกรรมวิ่งมาราธอนระยะทาง 750 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร – พะเยา เพื่อหาทุนสร้างสนามกีฬามาตรฐานให้กับบ้านเกิด โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักกีฬา และประชาชนชาวพะเยา  ร่วมขบวนวิ่งและเดินเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้สืบเนื่องจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และชมรมสถาวรรันนิ่งคลับ โดยนายสถาวร จันทร์ผ่องศรี ได้ร่วมกันจัดทำโครงการวิ่งการกุศล ก้าวทุกก้าว เหงื่อทุกหยด สู่มาตุภูมิ สร้างสนามกีฬา เพื่อมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เพื่อรองรับและพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียนเยาวชนประชาชนและผู้สูงอายุของจังหวัดพะเยาโดยเริ่มวิ่งตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา มีจุดเริ่มต้นที่กรุงเทพฯ และสิ้นสุดที่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

          นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กล่าวว่า เพื่อให้จังหวัดพะเยาได้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน ใช้เป็นสนามฝึกฝนด้านกีฬาของเยาวชน ประชาชน และคนทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10 ล้านบาท สำหรับสร้างสนามกีฬาในครั้งนี้ 

DSC 7910 resize

20934875 806790182841505 5568530379670975625 o resize

 

DSC 7916 resize

DSC 7976 resize

DSC 8040 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222